Wednesday, March 10, 2010


Forum Mahasiswa Menggugat anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) akan diadakan pada 11 Mac 2010/ 25 Rabiulawwal 1431H (Khamis) di Dewan Kuliah F,Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya pukul 8 malam . Antara Panelis bagi forum malam ini ialah YB. Datuk Saifudin Abdullah (Timbalan Menteri KPT), Professor Dr. Redzuan Othman (Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial ), Professor Dato Mohd Abu Bakar (Penulis buku Mahasiswa Menggugat serta Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz. Semua dijemput hadir..